0

applicants

Frontend Developer

Temporary Welsh Government in Cardiff

About the role

This is an exciting time to join the Welsh Government as we modernise our online presence and closely follow the successful model used by the Government Digital Service.

The successful candidate will work as part of the Corporate Digital Team to ensure that the Welsh Government makes best use of the capability of its websites. The post will involve being part of an agile delivery team, producing professional, standards compliant code, for websites, with due consideration of customer research and user journey.

Key tasks include:

 • Development of HTML and CSS (SASS) modular architecture for usable, accessible, web standards compliant websites.
 • Developing within a Drupal 7/8 environment using Twig template language.
 • Use version control and tools such as GIT, Drush and Jenkins.
 • Development of complex interactive components using languages, libraries, and techniques including JavaScript, jQuery, and AJAX.
 • Development of mobile specific and responsive templates.
 • Working in a modern agile environment using JIRA and Confluence.
 • Provide accurate estimates and manage multiple tasks with many dependencies.
 • Provide recommendations for improving existing processes and bringing in new technologies.

  We offer a great working environment and benefits. These include:

 • Access to training opportunities.
 • Full-time employees are entitled to 31 days annual leave, plus 10 public and privilege days' leave.
 • Flexible working hours to achieve a good work/life balance.

APPLY HERE: https://cymru-wales.tal.net/vx/lang-en-GB/mobile-0/appcentre-1/brand-2/xf-f78f6489e560/candidate/so/pm/1/pl/6/opp/3419-Front-End-Developer/en-GBDiben y Swydd:

Mae hwn yn gyfnod cyffrous i ymuno â Llywodraeth Cymru, wrth inni foderneiddio ein presenoldeb ar-lein gan ddilyn yn agos y model llwyddiannus a ddefnyddiwyd gan Wasanaeth Digidol y Llywodraeth.

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn gweithio o fewn y Tîm Digidol Corfforaethol i sicrhau bod Llywodraeth Cymru'n gwneud y defnydd gorau posibl o'u gwefannau. Fel aelod o dîm cyflenwi hyblyg, bydd gofyn cynhyrchu cod proffesiynol sy'n cydymffurfio â safonau'r we gan roi ystyriaeth ddyledus i'r ymchwil cwsmeriaid ac i siwrnai'r defnyddiwr.

Tasgau allweddol:

 • Datblygu saernïaeth fodiwlar HTML a CSS (SASS) ar gyfer gwefannau hawdd eu defnyddio, hygyrch, sy'n cydymffurfio â safonau'r we.
 • Datblygu o fewn amgylchedd Drupal 7/8 gan ddefnyddio iaith templed Twig.
 • Defnyddio dulliau rheoli fersiynau ac offer megis GIT, Drush a Jenkins.
 • Datblygu cydrannau rhyngweithiol cymhleth gan ddefnyddio iaith, llyfrgelloedd a thechnegau yn cynnwys JavaScript, jQuery, ac AJAX.
 • Datblygu templedi penodol i ddyfeisiau symudol, sy'n ymatebol.
 • Gweithio mewn amgylchedd modern ac ystwyth gan ddefnyddio JIRA a Confluence.
 • Rhoi amcangyfrifon cywir a rheoli tasgau lluosog gyda nifer o elfennau dibynnol.
 • Cynnig argymhellion ar gyfer gwella prosesau a mabwysiadu technoleg newydd.

  Rydym yn cynnig amgylchedd gweithio a budd-daliadau ardderchog. Mae'r rhain yn cynnwys:

 • Cyfleoedd hyfforddi.
 • Mae gan weithwyr amser llawn yr hawl i 31 diwrnod o wyliau blynyddol, ynghyd â 10 diwrnod o wyliau cyhoeddus a gwyliau braint.
 • Oriau gweithio hyblyg

  YMGEISWICH YMA: https://cymru-wales.tal.net/vx/lang-cy/mobile-0/appcentre-1/brand-2/xf-f78f6489e560/candidate/so/pm/1/pl/6/opp/3419-Front-End-Developer/en-GB

Warning! This job was posted 2 years ago. Please consider this when applying.


« Go back to category
Published at 18-07-2017
Viewed: 1019 times