0

applicants

Junior Interaction Designer

Temporary Welsh Government in Cardiff

About the role

This is an exciting time to join the Welsh Government as we modernise our online presence and closely follow the successful model used by the Government Digital Service.

As an Interaction Designer within the digital comms team, you will tackle complex tasks and transform them into intuitive, accessible, and easy-to-use designs from first-time users to experts. You'll help ensure that the Welsh Government makes the most of its digital websites and products and have the opportunity to test these with users.

Key tasks include:

 • Development of CSS/HTML for usable, accessible, web standards compliant websites within the Drupal CMS environment
 • Design of graphical elements across projects
 • Design of rich elements using technology such as jQuery
 • Provide advice to clients on user experience and information architecture best practice
 • Assisting with usability testing sessions and other user research activities
 • Offer creative advice and practical ideas for improving existing websites


  We offer a great working environment and benefits. These include:

 • Access to training opportunities.
 • Full-time employees are entitled to 31 days annual leave, plus 10 public and privilege days' leave.
 • Flexible working hours to achieve a good work/life balance.


APPLY HERE: https://cymru-wales.tal.net/vx/lang-en-GB/mobile-0/appcentre-1/brand-2/xf-f78f6489e560/candidate/so/pm/1/pl/6/opp/3421-Junior-Interaction-Designer/en-GBDiben y Swydd:

Mae hwn yn gyfnod cyffrous i ymuno â Llywodraeth Cymru, wrth inni foderneiddio ein presenoldeb ar-lein gan ddilyn yn agos y model llwyddiannus a ddefnyddiwyd gan Wasanaeth Digidol y Llywodraeth.

Fel Dylunydd Rhyngweithio o fewn y tîm cyfathrebu digidol, byddwch yn mynd i'r afael â thasgau cymhleth ac yn eu troi'n ddyluniadau hawdd eu deall a'u defnyddio ar gyfer defnyddwyr newydd yn ogystal ag arbenigwyr. Byddwch yn helpu i sicrhau bod Llywodraeth Cymru'n gwneud y mwyaf o'i gwefannau a chynnyrch digido ac yn cael y cyfle i'w profi gyda'r defnyddwyr.

Tasgau allweddol:

 • Datblygu CSS/HTML ar gyfer gwefannau hawdd eu defnyddio, hygyrch, sy'n cydymffurfio â safonau'r we o fewn amgylchedd Drupal CMS
 • Dylunio'r elfennau graffigol ar draws prosiectau
 • Dylunio elfennau cyfoethog gan ddefnyddio technoleg megis jQuery
 • Rhoi cyngor i gleientiaid ar brofiad y defnyddiwr a'r arferion gorau o ran saernïaeth gwybodaeth
 • Cynorthwyo gyda sesiynau profi defnyddioldeb a gweithgareddau ymchwil defnyddwyr eraill
 • Cynnig cyngor creadigol a syniadau ymarferol ynghylch gwella wefannau.


  Rydym yn cynnig amgylchedd gweithio a budd-daliadau ardderchog. Mae'r rhain yn cynnwys:

 • cyfleoedd hyfforddi.
 • Mae gan weithwyr amser llawn yr hawl i 31 diwrnod o wyliau blynyddol, ynghyd â 10 diwrnod o wyliau cyhoeddus a gwyliau braint.
 • Oriau gweithio hyblyg

YMGEISIWCH YMA: https://cymru-wales.tal.net/vx/lang-en-GB/mobile-0/appcentre-1/brand-2/xf-f78f6489e560/candidate/so/pm/1/pl/6/opp/3421-Junior-Interaction-Designer/en-GB


Warning! This job was posted 2 years ago. Please consider this when applying.


« Go back to category
Published at 18-07-2017
Viewed: 964 times