5

applicants

Dylunydd Digidol / Digital Designer

Full-time Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd / National Museum Cardiff in Cardiff

Dylynydd Digidol – Rhaglen Casgliad y Werin Cymru

Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

Gradd D £21,234.84 - £27,348.44 (wedi’i seilio ar cyflog FTE o £22,448.26 - £28,911.21)

35 Awr

Cyfnod Penodol – 1 Flwyddyn

Mae’r gallu i gyfathrebu yn Gymraeg neu barodrwydd i ddysgu yn ddymunol.

Digital Designer – People’s Collection Wales

National Museum Cardiff

Grade D £21,234.84 - £27,348.44 (based on FTE £22,448.26 - £28,911.21)

35 Hours

Fixed-Term – 1 year

The ability to speak Welsh or a willingness to learn is desirable.

Dyddiad Cau: 28 Ebrill 2016 cyn 5yh / Closing Date: 28 April 2016 Before 5pm

Mae Amgueddfa Cymru yn gyflogwr cyfle cyfartal. Croesewir ceisiadau o bob rhan o’r gymuned

National Museum Wales is an equal opportunities employer. Applications are welcome from all sections of the community.

To apply please complete an application form at http://www.museumwales.ac.uk/jobs/

I wneud cais llenwch ffurflen gais yn http://www.museumwales.ac.uk/jobs/


Warning! This job was posted 3 years ago. Please consider this when applying.


« Go back to category
Published at 30-03-2016
Viewed: 6246 times