0

applicants

Dylunydd / Datblygwr Profiad Defnyddiwr - User Experience Designer / Developer

Temporary National Museum of Wales in Cardiff

Dylunydd / Datblygwr Profiad Defnyddiwr Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

35 awr y wythnos

Cytundeb 2 flynedd

Gradd D: £23,916 - £30,009 y flwyddyn

Mae’r gallu i siarad Cymraeg yn ddymunol ar gyfer y swydd hon

Dyddiad Cau: 8 Awst 2021

Am rhagor o wybodaeth ewch i’n gwefan. Mae Amgueddfa Cymru yn gyflogwyr cyfle cyfartal. Croesewir ceisiadau o bob rhan o'r gymuned.

User Experience Designer / Developer National Museum Cardiff

35 hours a week

Fixed term contract 2 years

Grade D: £23,916 - £30,009 per annum

The ability to speak Welsh is desirable for this post

Closing date: 8 August 2021

For further information please visit our website. Amgueddfa Cymru – National Museum Wales is an equal opportunities employer. Applications are welcome from all sections of the community.


Warning! This job was posted 6 months ago. Please consider this when applying.
Max. 33 MB. Recommended formats: PDF, RTF, DOC, ODT.
 
or cancel


« Go back to category
Published at 13-07-2021
Viewed: 1619 times