0

applicants

Digital Innovation Lead

Temporary National Museum of Wales in Cardiff

Arweinydd Arloesedd Digidol Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

35 awr y wythnos

Cytundeb 2 flynedd

Gradd E: £27,474 – £33,618 y flwyddyn

Mae'r gallu i gyfathrebu yn y Gymraeg neu barodrwydd i ddysgu yn ddymunol

Dyddiad Cau: 8 Awst 2021

Am rhagor o wybodaeth ewch i’n gwefan Mae Amgueddfa Cymru yn gyflogwyr cyfle cyfartal. Croesewir ceisiadau o bob rhan o'r gymuned.

Digital Innovation Lead National Museum Cardiff

35 hours a week

Fixed term contract 2 years

Grade E: £27,474 – £33,618 per annum

An ability to communicate in Welsh, or a willingness to learn is desirable.

Closing date: 8 August 2021

For further information please visit our website Amgueddfa Cymru – National Museum Wales is an equal opportunities employer. Applications are welcome from all sections of the community.


Warning! This job was posted 6 months ago. Please consider this when applying.
Max. 33 MB. Recommended formats: PDF, RTF, DOC, ODT.
 
or cancel


« Go back to category
Published at 13-07-2021
Viewed: 1646 times